Ambassadören fra Lademoen

En skuespiller utfører en performance i rollen som  Lademoens ambassadør, 2 timer daglig i en periode på 2 uker. Skuespilleren  bærer et kostyme som er en sammensmeltning av Lademoens komplekse historie og  av de ulike menneskene som bor og har bodd i bydelen. Ambassadøren er en  karakter som søker etter sin (Lademoens) identitet ved å samtale med folk på  Lademoen og i Trondheim forøvrig om deres bilde av Lademoen. Ambassadøren skal  oppsøke ulike steder og arenaer for å møte så mange mennesker som mulig:  reise med buss, gå på kafé, handle i butikk,  sitte i parken osv.
Skuespilleren skriver på slutten av hver dag en  rapport/blogg om dagens samtaler og hvordan folk ser på Lademoen. Målet er å  “samle inn” ulike menneskers bilder av bydelen Lademoen og  sammenstille dem slik at bydelens identitet belyses og fortolkes på en ny måte.
Dokumentasjon av prosjektet presenteres på nett og i Babel.

Link >

logo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s